ความเคลื่อนไหวของการจำหน่าย

ภาพยอดการจำหน่าย

ก้าวไปทุกเวลา ปรับเพื่อสร้างสรรค์งานที่ลงตัว 

  แนวการทำงานยุังยึดถือความตั้งใจในการสร้างสรรค์งาน เพื่อสังคม มุ่งมั่น ให้เติบโตและยั่งยืน
งานมอบเข็ม
งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์
 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
เดินทางศึกษาดูงาน

08 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 626 ครั้ง

Engine by shopup.com